Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „ Podniesienie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa Ogrody Brudek sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji produktowej i technologicznej w zakresie usług zagospodarowania terenów zielonych”, mająca na celu rozwój dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację jego dotychczasowej oferty usługowej o usługę w zakresie innowacyjnego wykonywania usług zakładania i pielęgnacji ogrodów, terenów zielonych i przestrzeni publicznych z wykorzystaniem nowej generacji urządzenia samojezdnego oraz utworzenie związanego z tą inwestycją 2 nowych miejsc pracy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”.